Oficiální stránky farnosti


Historie kostela Nanebevzetí Panny Marie

27.07.2013 11:01
Na přelomu 19. a 20. století vyvinuly Michálkovice úsilí o samostatnou duchovní správu. Podporu našly jak u samotného slezskoostravského faráře Jana Bittara, tak u vratislavského arcibiskupa Georga Koppa. Ten oběma obcím věnoval na stavbu kostelů dary v řádu desítek tisíc korun. Výstavba chrámu v Michálkovicích byla plánována již v roce 1897, k jejímu uskutečnění však došlo až v roce 1901.  Kopání základů započalo 24. května 1901 a 16. června 1901 se konalo slavnostní posvěcení základního kamene      (umístěn za hlavním oltářem).
 
Projekt v novorománském slohu zhotovil těšínský stavitel Friedrich Fulda, stavební práce byly zadány firmě F. Mainx & L. Popp a ukončeny byly v listopadu 1902. Kolaudace kostela a fary se konala 24.listopadu 1902. 
 
Slavnostní vysvěcení kostela (benedikci) provedl 7. ledna 1904 šenovský farář Jan Kapinus. Kostel dostal jméno Nanebevzetí Panny Marie. 13. června 1907 se dostalo kostelu ještě vyššího biskupského svěcení (konsekrace) provedeného kardinálem Jiřím Koppem. Tehdy byly do hlavního oltáře, jenž byl při této příležitosti zasvěcen rovněž Nanebevzetí Panny Marie, umístěny ostatky svatých. 
 
Při vzniku samostané Československé republiky došlo v Michálkovicích (podobně jako v sousedních Radvanicích) k tomu, že se místní farář přihlásil k reformnímu hnutí a katolická církev ztratila nakrátko nad kostelem kontrolu. Zpět jej získala až v polovině dvacátých let, kdy jí v právním sporu daly za pravdu jak ministerstvo školství, tak nejvyšší správní soud.
 
Hlavní oltář, kazatelna a zábradlí v presbytáři vyhotovil umělecký řezbář Josef Krejčík v Praze. Uprostřed oltáře byla umístěna socha Nanebevzetí Panny Marie podle vzoru tzv. Murillovy Madony, po jejích stranách pak sochy sv. Prokopa, ochránce horníků, a sv. Hedviky, patronky Slezska.
 
V nedávné době proběhla výměna střešní krytiny a částečná oprava elektroinstalace. V současnosti se intenzivně pracuje na rekonstrukci oken a plánují se opravy omítky, malování a vysušení kostela.
 
Michálkovický kostel Nanebevzetí Panny Marie patří mezi sedm kostelů na území města Ostravy, které jsou zasvěceny Panně Marii.
 

—————

Zpět